Điều khoản sử dụng

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Sử dụng hợp pháp

– Khách hàng chỉ được phép sử dụng website http://tucson-citynews.com cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty Cổ phần TucsonCitynews (từ đây gọi là Công ty TucsonCitynews). Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống dịch vụ trên website của Công ty TucsonCitynews.
– Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty TucsonCitynews sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Yêu cầu tuân thủ
– Khi Khách hàng thực hiện giao dịch trên website http://tucson-citynews.com là khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty TucsonCitynews có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.
– Công ty TucsonCitynews có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty TucsonCitynews cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
– Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty TucsonCitynews qua địa chỉ email: contact@TucsonCitynews.vn.

3. Liên kết trang của bên thứ 3

– Hệ thống TucsonCitynews cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang http://tucson-citynews.com, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Công ty TucsonCitynews, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Công ty TucsonCitynews. Khách hàng đồng ý rằng Công ty TucsonCitynews sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó.
– Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.

4. Đảm bảo dịch vụ

– Dịch vụ do Công ty TucsonCitynews cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống TucsonCitynews và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Công ty TucsonCitynews sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống website http://tucson-citynews.combị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Công ty TucsonCitynews không bảo đảm rằng hệ thống website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống website http://tucson-citynews.com. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Công ty TucsonCitynews sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

5. Giới hạn trách nhiệm

– Công ty TucsonCitynews sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty TucsonCitynews. Ngoài ra Công ty TucsonCitynews cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
– Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống website http://tucson-citynews.com, Khách hàng đồng ý rằng Công ty TucsonCitynews, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Thành viên của Công ty TucsonCitynews sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống TucsonCitynews hay khi sử dụng dịch vụ trên website http://tucson-citynews.com
– Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống TucsonCitynews sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty TucsonCitynews và Khách hàng.

6. Bồi thường và bồi thường thiệt hại

– Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty TucsonCitynews hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
o Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Công ty TucsonCitynews và Khách hàng;
o Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty TucsonCitynews;
o Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và Thành viên của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty TucsonCitynews;
o Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
o Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty TucsonCitynews;
o Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty TucsonCitynews.

7. Truy cập khu vực có mật khẩu và các thông tin bảo mật

– Đối với các giao dịch thực hiện trên website http://tucson-citynews.com dành cho khách hàng không phải là thành viên của TucsonCitynews, tất cả các giao dịch đều được xác thực qua hệ thống TucsonCitynews và hệ thống ngân hàng do đối tác thanh toán của TucsonCitynews thực hiện – bao gồm (nhưng không giới hạn) Cổng thanh toán Smartlink, Cổng thanh toán Banknetvn, Cổng thanh toán VnPayment. Tại các công thanh toán – là đối tác thanh toán của TucsonCitynews, thông tin yêu cầu để giao dịch được thực hiện cần có: thông tin thẻ, chủ thẻ, mật khẩu OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng.. của một tài khoản ngân hàng nhất định, hợp pháp và có xác nhận của chủ thẻ rằng: đồng ý thực hiện giao dịch bằng cách nhập OTP xác thực do ngân hàng chủ quản gửi tới chủ thẻ thông qua số điện thoại được chủ thẻ cung cấp. Khi giao dịch được chuyển hướng đến cổng thanh toán – là đối tác thanh toán của TucsonCitynews, đối tác thanh toán của TucsonCitynews và ngân hàng nơi khách hàng sử dụng tài khoản để thanh toán cho giao dịch, chịu trách nhiệm về việc xác định thông tin thẻ, chủ thẻ, mật khẩu OTP và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin nêu trên. TucsonCitynews không lưu giữ cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.
– Đối với những người đăng ký thành viên, chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống website http://tucson-citynews.com.
– Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng (dịch vụ của TucsonCitynews hoặc dịch vụ của Ngân hàng) có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.
8. Điều khoản duy trì tài khoản thành viên
Công ty TucsonCitynews sẽ tạm khóa tài khoản Thành viên trong các trường hợp sau:
– Các tài khoản Thành viên không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv…) trong thời gian sáu (06) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.
– Các tài khoản Thành viên trong quá trình kinh doanh trên hệ thống TucsonCitynews bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Công ty TucsonCitynews sẽ khóa tài khoản chờ xử lý.
– Công ty TucsonCitynews sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Thành viên trong các trường hợp sau: Các tài khoản Thành viên mà Công ty TucsonCitynews được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ Công ty TucsonCitynews.

9. Chấm dứt sử dụng

Công ty TucsonCitynews có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng tài khoản thành viên TucsonCitynews của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:
– Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng tài khoản thành viên TucsonCitynews của Công ty TucsonCitynews, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty TucsonCitynews sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ.
– Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Công ty TucsonCitynews sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.
– Công ty TucsonCitynews sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống website của Công ty TucsonCitynews.
– Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
– Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn Công ty TucsonCitynews cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
– Các trường hợp khác: Công ty TucsonCitynews sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.

10. Điều khoản bất khả kháng

Công ty TucsonCitynews sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:
– Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công…
– Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công…
– Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

11. Quy định về tranh chấp
– TucsonCitynews: Công ty TucsonCitynews sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật.
– Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty TucsonCitynews không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba.
– Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.

12. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Công ty TucsonCitynews khi Khách hàng sử dụng website http://tucson-citynews.com của Công ty TucsonCitynews.Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty TucsonCitynews có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web http://tucson-citynews.com mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty TucsonCitynews. Hơn thế nữa, Công ty TucsonCitynews có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.